!-- AdAsia Headcode -->

อย่าทิ้งน้อง.. 'ทารก'ถูกทิ้ง ปัญหาสังคม ที่เกิดจากพ่อแม่ใจร้าย เลี้ยงไม่ไหววอนแจ้งจนท.

30 กรกฎาคม 2562, 19:15น.แม่ใจร้าย !! ทิ้งทารกแรกคลอดในถังขยะซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 26


แม่ใจร้าย !! ทิ้งทารกแรกคลอดในป่าหญ้า ตรงข้ามโลตัส เหม่งจ๋าย ท้องที่ สน.ห้วยขวาง     ปัญหาทารกแรกเกิดที่ถูกทอดทิ้งตามสถานที่สาธารณะต่างๆ นั้น นับเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของสังคมไทย ที่มีให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง บ้างเคราะห์ดีมีคนเห็นก่อนทารกก็รอด เคราะห์ร้ายก็ช่วยไว้ไม่ทัน โดยข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยว่า สถิติทารกถูกทิ้งมีมากถึง ปีละกว่า 100 คน
     โดยขั้นตอนแรกหลังจากพบทารก หรือเด็กถูกทิ้ง แรกเริ่มคือการนำส่ง รพ. เพื่อตรวจสุขภาพ จากนั้นจะรับเข้ามาพักที่บ้านพักเด็ก 90 วัน รอระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบหาพ่อแม่เด็ก หลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการขอรับเป็นบุตรบุญธรรมได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย ถ้าผู้ใดเป็นญาติและสามารถพิสูจน์ได้ ประสงค์ที่จะนำเด็กไปเลี้ยงดูแล ก็สามารถรับไปได้เลย แต่ถ้าไม่ใช่ญาติโดยตรง จะมาขอรับเลี้ยงเด็ก จะไม่สามารถเลือกระบุตัวเด็กได้โดยเด็ดขาด เพราะถือว่าเด็กไม่ใช่สินค้า หากจะรับเด็กไว้ดูแลเป็นบุตรบุญธรรม ก็ต้องดูตามลำดับ ณ ขณะนั้นว่าคนไหนมาก่อน-หลัง และเงื่อนไขอื่นๆประกอบกันไป
    สำหรับพ่อแม่ที่ทิ้งเด็กนั้นมีโทษตามกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็กฯ มาตรา 25 และมาตรา 26 โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังมีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 306 และ 307 โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บสาหัส ต้องระวางโทษฐานฆ่าคนตายฯหรือทำให้บาดเจ็บสาหัส มาตรา 290 ,297 ,และ298 อีกด้วย
     แต่ถ้าพ่อแม่กลับใจมารับเด็ก เจ้าหน้าที่มักจะไม่ได้เอาผิด เพราะส่วนใหญ่มีเหตุผลจากความยากจน แต่จะตักเตือนและทำบันทึกไว้ อย่างไรก็ตามถ้าไม่พร้อมเลี้ยงลูก ให้ติดต่อศูนย์ประชาบดี โทร.1300 ทางศูนย์ฯจะส่งนักสังคมและนักจิตวิทยาเข้าไปพูดคุย ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และให้การเลี้ยงดูเป็นรายกรณี แต่ที่ไม่มีการประชาสัมพันธ์เพราะไม่ต้องการสนับสนุนให้ทิ้งเด็กโดยตรงนั่นเอง