พรุ่งนี้! น้ำมันปรับลดราคาทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 15 สต./ลิตร มีผลวันที่ 25 ก.ค.62 เวลา 05:00น.

24 กรกฎาคม 2562, 16:07น.


     ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ลด 15 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 25 ก.ค.62 เวลา 05:00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


   - ดีเซล ลิตรละ 26.39 บาท


   - E85 ลิตรละ 20.24 บาท


   - E20 ลิตรละ 25.04 บาท


   - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.78 บาท


   - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.05 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)