!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! น้ำมันปรับขึ้นราคาทุกชนิด 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต./ลิตร มีผลวันที่ 13 ก.ค.62 เวลา 05:00น.

12 กรกฎาคม 2562, 16:54น.


        ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ลด 30 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 13 ก.ค.62 เวลา 05:00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้

- ดีเซล ลิตรละ 27.09 บาท

- E85 ลิตรละ 20.39 บาท

- E20 ลิตรละ 25.34 บาท

- แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.08 บาท

- แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.35 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)