!-- AdAsia Headcode -->

ปตท. เปิดบ้าน “เจ้าพระยา” ย่านถนนพระอาทิตย์ เพื่อเป็นหอศิลป์สำหรับจัดแสดงผลงานด้านศิลปกรรมวัฒนธรรมและการแสดงนิทรรศการ

05 กรกฎาคม 2562, 21:27น.


      บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการโครงการ “หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา" โดยดำเนินการบูรณะซ่อมแซม “บ้านเจ้าพระยา” ซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “อาคารอนุรักษ์จากกรมศิลปากร” สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)  ให้เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปกรรม ปตท.และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องราวดี ๆ ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.สู่สังคมเมือง นอกจากนี้ ยังจัดให้มีร้าน Café Amazon for Chance ที่ดำเนินการโดย บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งมีบาริสต้าเป็นผู้พิการทางการได้ยิน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินทั้งที่มีชื่อเสียง และศิลปินรุ่นใหม่  ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนที่ศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้ได้มีโอกาสหรือมีเวทีแสดงผลงาน

      ซึ่งภายในเดือน กรกฎาคม 2562 หอศิลป์ บ้านเจ้าพระยา ได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเยี่ยมชมหอศิลป์และชมการแสดงนิทรรศการต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

      5-28 กรกฎาคม 2562    10.00. -18.00 น.  วันพุธ - วันจันทร์

                                          นิทรรศการศิลปกรรมและบทกวีในรูปแบบกวีมีรูป “มะเร็ง มาเล็ง"

                                          ของศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร

     
 21 กรกฎาคม 2562        14.30 – 16.30 น.  วันอาทิตย์

                                           สนทนาพูดคุยกับคนทำงานศิลปะ

                                           “เมื่ออาคันตุกะผู้แปลกหน้า มาเยือน”