!-- AdAsia Headcode -->

จส.100 และธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบวีลแชร์ 62 คัน ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน

28 มิถุนายน 2562, 19:00น.


     โครงการบริจาควีลแชร์ ไม่ได้หยุดอยู่ที่การส่งมอบวีลแชร์ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพียงเท่านั้น เนื่องในปัจจุบัน ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีกมากกว่า 9,000 แห่ง ซึ่งหลายครั้งที่ จส.100 ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานี ก็จะมีผู้ฟังเข้ามาร่วมบริจาค แต่อย่างไรก็ตามสถิติจำนวนผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องการใช้วีลแชร์จำนวนนับแสนคน และการที่ประเทศได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องการวีลแชร์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เรารับรู้ว่าสังคมไทยยังมีผู้พิการและผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการซื้ออุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวัน     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา จส.100 ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายอธิคม อัศวตั้งเสถียร  ตัวแทนกลุ่มเพื่อนติ๊ก พลตำรวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ร่วมเป็นสะพานส่งต่อน้ำใจในการเดินทางจัดส่งวีลแชร์ โดยช่วงเช้าเดินทางไปมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่สำนักสาธารณสุข อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น และมอบให้กับ รพ.สต. จ.อุดรธานี จำนวน 28 คัน โดยมี คุณสุเมธา  พิชัยรัตน์  ผู้ควบคุมรายการ และผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุ จส.100 เป็นผู้กล่าวความเป็นมาของโครงการ หลังจากนั้นได้เรียนเชิญคุณเชิดศักดิ์ พิศฐาน  ผู้จัดกาธนาคารกรุงเทพ สาขาชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวมอบวีลแชร์ในครั้งนี้ และมีคุณเครือวัลย์ ทาแดง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอชุมแพ  จ.ขอนแก่น เป็นผู้รับมอบพร้อมกล่าวขอบคุณ ทั้งนี้จำนวนวีลแชร์ 28 คัน และมอบให้กับ รพ.สต.อุดรธานีจำนวน 5 คัน     หลังจากนั้นเดินทางต่อไปที่สำนักงานสาธารณสุข อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม โดยมีคุณสุกัลยา ขุมดินพิทักษ์  ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงยืนกล่าวมอบวีลแชร์จำนวน 29 คัน พร้อมกล่าวต้อนรับคุณชูชาติ  ภู่แก้ว  นายอำเภอชื่นชม กล่าวรับมอบวีลแชร์ และ รพ.สต.จังหวัดมหาสารคาม และรพ.สต.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมรับมอบและกล่าวขอบคุณ

     ที่ผ่านมา จส.100 ได้มอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จ.พัทลุง จ.สงขลา จ.ปราจีนบุรี จ.นครสวรรค์ จ.ราชบุรี จ.หนองบัวลำภู จ.อุบลราชธานี จ.กาญจนบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ. เพชรบุรี และจ.สุพรรณบุรี

     สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค สมทบทุนเพื่อจัดซื้อรถวีลแชร์กับโครงการ สามารถร่วมบริจาค ผ่านทาง บริจาคผ่านทาง บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อโครงการบริจาควีลแชร์ จส.100 ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 101-3-47990-0 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1137 หรือ *1808 ตลอด 24 ชั่วโมง