7 วิธีตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นง่ายๆด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

13 มิถุนายน 2562, 10:38น.


     ไฟฟ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยให้เรารู้ถึงความผิดปกติ การเสื่อมสภาพ ช่วยให้เราสามารถดูแล แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
     1. การติดตั้งหรือเดินสายไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานและเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อความเรียบร้อยและปลอดภัย
     2. การต่อสายไฟฟ้า จุดต่อสายไฟต้องแน่น และมีการพันเทปฉนวนที่สมบูรณ์
     3. ทดสอบแสงสว่างด้วยการเปิดไฟทุกดวงในบ้าน แล้วเปิด-ปิด ใหม่เพื่อดูว่าไฟติดทันทีหรือไม่ หากติดขัดหรือมีเสียงแปลกๆ แสดงว่าผิดปกติ เช่น สายไฟไม่สนิท ขั้วหลอดหลวม ฯลฯ
     4. เต้ารับต้องไม่มีรอยแตกหรือรอยไหม้ ตั้งอยู่ไกลจุดเสี่ยงจากการโดนน้ำ หากอยู่ในห้องน้ำหรือนอกบ้านต้องป้องกันโดยมีเครื่องตัดไฟรั่วและฝาปิดกันน้ำ เพื่อป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว และไฟฟ้าลัดวงจร
     5. สายไฟตามจุดต่างๆ ภายในบ้าน ต้องมีขนาดสัมพันธ์กับขนาดเบรกเกอร์ เพื่อป้องกันปัญหาสายไฟร้อนจนไหม้
     6. ตรวจสอบไฟฟ้ารั่วโดยการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด แต่ไม่ต้องปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือคัทเอ้าท์ จากนั้นให้ดูแผ่นจานที่มิเตอร์ไฟฟ้า ถ้ายังหมุนอยู่แสดงว่ามีไฟรั่ว
     7. ใช้ประสาทสัมผัส หู ตา จมูก กาย ถ้าได้กลิ่นไหม้ เห็นสายไฟชำรุด ได้ยินเสียงไฟฟ้าแปลกไป ให้รีบติดต่อผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบให้เร็วที่สุด