!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! น้ำมันปรับลดราคาทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 15 สต./ลิตร มีผลวันที่ 13 มิ.ย.62 เวลา 05:00น.

12 มิถุนายน 2562, 16:12น.


     ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ลด 15 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 13 มิ.ย.62 เวลา 05:00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


   - ดีเซล ลิตรละ 25.79 บาท


   - E85 ลิตรละ 19.69 บาท


   - E20 ลิตรละ 24.04 บาท


   - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.78 บาท


   - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.05 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)