!-- AdAsia Headcode -->

25 - 26 ต.ค.61 เวลา 22.00-04.00น. รฟม. ปิดช่องจราจรชั่วคราว บนถนนติวานนท์ ขาออก ช่วงซอยติวานนท์13 - 19

22 ตุลาคม 2561, 09:34น.


     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่าบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรบนถนนติวานนท์ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ดทุกช่องทาง ตั้งแต่บริเวณซอยติวานนท์ 13 ถึง บริเวณซอยติวานนท์ 19 โดยให้ผู้ใช้ทางเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) เพื่อดำเนินการยกชิ้นส่วนการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 04.00 น. 
     ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวน 


โดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555