!-- AdAsia Headcode -->

กฟน. มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการฯ ประจำปี 2561 พร้อมร่วมเปิดโครงการใหญ่ 'พาน้องไปดูพี่ ปี 2' ในกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์

13 กันยายน 2561, 09:14น.


     การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 โดยมี นางรัชฎา วรรณวิจิตร นักวิชาการ 9 เป็นผู้แทน กฟน. มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท ให้กับ นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยสู่ระดับสากล ทั้งการดูแลนักกีฬาคนพิการการเก็บตัว ฝึกซ้อม เสริมสร้างประสบการณ์สู่การเข้าแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
     พร้อมกันนี้ กฟน. ร่วมกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการแถลงข่าวโครงการ “พาน้องไปดูพี่ ปี 2 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาคนพิการไทยก้าวไกลและยั่งยืน” โดยนำนักกีฬาเยาวชนคนพิการ ซึ่งเป็นนักกีฬาในสังกัดของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 50 คน พร้อมผู้ดูแลและผู้ช่วยเหลือคนพิการ จำนวน 20 คน เดินทางไปเข้าร่วมชมและเป็นกำลังใจให้ทีมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6 - 13 กันยายน 2561 เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนพิการที่มีใจรักในการกีฬาต่อไป


X