!-- AdAsia Headcode -->

บช.น. จัดระดมความเห็นแก้ปัญหาจราจร! เตรียมพิจารณา 'ศาลจราจร - รถต้องมีประกัน' หวังบังคับใช้กฎหมายและลดอุบัติเหตุ

04 กันยายน 2561, 14:49น.


        วันนี้ 4 ก.ย.61 กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดการประชุมที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) ระดมความคิดเห็นด้านการแก้ไขปัญหาการจราจร เพื่อบูรณาการแนวความคิดและกำหนดเป็นนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานประกันวินาศภัยไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่วเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้แทนจากบริษัทโตโยต้าฯ บริษัทฮอนด้าฯ มูลนิธิเมาไม่ขับ สื่อมวลชน สถานีวิทยุ จส.100 และหน่วยงานอื่นๆเป็นจำนวนมาก
        โดยแต่ละหน่วยงานได้ระดมความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร สรุปประเด็นเบื้องต้นได้ดังนี้

         1. บก.02 สรุปรายงานกรุงเทพฯการจราจรติดขัดเป็นอันดับที่ 12 ของโลก สาเหตุการเกิดจากปัจจุบบันมีรถจดทะเบียนวิ่งในกรุงเทพฯ 9.7 ล้านคัน และเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีการจำกัด ,ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่เอื้ออำนวย ไม่ครอบคลุม และไม่สะดวกเพียงพอประชาชนจึงหันไปใช้รถส่วนบุคคล ,ขาดการวางแผนโครงสร้างเมือง กายภาพของถนนที่สร้างปัญหาการจราจร ,อุบัติเหตุอันเป็นสาเหตุทำให้การจราจรชะลอตัว ,และสาเหตุที่สำคัญระยะนี้ คือการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่มีขึ้นพร้อมกันหลายสาย

         2. เสนอให้ตำรวจดำเนินโครงการต่างๆเกี่ยวกับการจับกุมผู้กระทำผิดกฎจราจรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย การจ่ายค่าปรับ และมาตรการหากไม่ยอมจ่าย โดยที่ผ่านมาแต่ละโครงการปฏิบัติแล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดี แต่ได้แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น

        3. ภาคเอกชนเสนอแนวคิดการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ ตั้งแต่การบริหารการจราจรและการกำหนดการเดินรถต่างๆ เช่น การบังคับห้ามใช้ไหล่ทางด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ห้ามรถเข้าไปใช้ การใช้ป้ายจราจรอัฉริยะ รวมถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาจราจรต่างๆ ควรใช้เทคโนโลยีในการวัดผลปริมาณรถ ไม่ใช่แค่ความรู้สึก หรือรายงานแค่ช่วงสั้น

        4. ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย เสนอแนะ มาตรการต่างๆที่จะช่วยลดปัญหาการจราจร เช่น การสร้างแอพพลิเคชั่นกลางที่คู่กรณีสามารถถ่ายรูปการเกิดอุบัติเหตุได้เอง ไม่ต้องรอตำรวจ และประกันภัย

        5. เสนอแนะการใช้มาตรการทางสังคม ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การสนับสนุนและการใช้ประโยชน์จากกล้องหน้ารถ คอยจับกุมผู้กระทำความผิด หรือบันทึกเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุได้
        พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. เปิดเผยหลังการประชุมว่า ข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ได้ในวันนี้ ขอเวลาคณะทำงานรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปอีกครั้ง เนื่องจากเป็นปัญหาใหญ่ พัวพัน และสะสมมานาน แต่หนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่เป็นหน้าที่ที่ตำรวจต้องพิจารณาเร่งด่วน คือ 'การบังคับใช้กฎหมาย' เพราะปัจจุบันแม้มีการออกไปสั่งจราจรเป็นจำนวนมาก แต่ประชาชนไม่เกรงกลัว และไม่มาจ่ายค่าปรับ จึงไม่เกิดประโยชน์ เบื้องต้นมีแนวคิดที่จะสอบถามภาคประชาชน 2 ประเด็น ได้แก่

         1.) ศาลจราจร จำเป็นหรือไม่สำหรับเมืองไทย เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และลดข้อครหาที่ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่

          2) รถทุกคัน ต้องบังคับให้มีประกันภัย เพื่อบังคับให้คนมีวินัยในการขับรถมากขึ้น เช่น หากโดนใบสั่ง แล้วไม่ไปชำระค่าปรับ จะไม่สามารถต่อประกันภัยได้ ,หรือหากขับรถไม่ ดีต้องเสียค่าปรับบ่อย เบี้ยประกันก็จะแพงขึ้น


        อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 ประเด็นนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ในต่างประเทศ ถือเป็นมาตรฐานที่ในหลายประเทศใช้มานานแล้ว จึงอยากฝากขอความเห็นถึงประชาชนคนไทยทุกคน เพราะอาจเป็นแนวทางที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุ ก่อนพิจารณาเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป
X