!-- AdAsia Headcode -->

จส.100 รับสมัคร Sales & Marketing 2 อัตรา

23 เมษายน 2561, 11:00น.


สถานีวิทยุ จส.100 "วิทยุข่าวสารและการจราจร" ภายใต้คำขวัญ "ด้วยใจเพื่อสังคม"

เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Sales & Marketing จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน

แนะนำลูกค้า ให้มาใช้บริการ โฆษณา

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

- บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี

- รักงานบริการ และงานขาย

- การพูด การสื่อสาร ใช้ภาษาดี

- ปฏิภาณไหวพริบ มีความกระฉับกระเฉง

- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความเป็นผู้นำ มั่นใจตนเอง

- มีประสบการณ์ด้านการ ขายโฆษณา และ ดูแลลูกค้าด้านสื่อประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1-3 ปี

ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัว (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

1.เงินเดือนประจำ (พิจารณาตามประสบการณ์)

2.ค่าคอมมิชชั่น

3.ค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์

4.ค่ารักษาพยาบาล

5.สวัสดิการด้านทันตกรรม

6.ประกันสังคมส่งประวัติส่วนตัวได้ที่ E-Mail : Kissana.kanjina@gmail.com

หัวข้อ : สมัครงานตำแหน่ง..........(กรอกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)..........สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. : 02-249-9449 ต่อ 509

ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่ : บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 1400 อาคารตึกไทย ชั้น 5 ถนนพระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110