!-- AdAsia Headcode -->

กฟน. เดินหน้ารื้อถอนสายสื่อสารบนถนนสุขุมวิท ช่วงซอย 16-22

20 พฤศจิกายน 2560, 11:06น.


     วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2560) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) พร้อมผู้ประกอบการสายสื่อสาร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการรื้อถอนสื่อสาร บริเวณถนนสุขุมวิท ต่อเนื่องตั้งแต่ซอย 16 ถึง 22  โดยโครงการรื้อถอนสายสื่อสารและเสาไฟฟ้าบนถนนสุขุมวิท กำหนดพื้นที่ตั้งแต่บริเวณปากซอยสุขุมวิท 1 ถึง บริเวณปากซอยสุขุมวิท 71 รวมระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร (รวม 2 ฝั่งถนน) ประกอบด้วยจำนวนเสาไฟฟ้าทั้งสิ้น 544 ต้น เริ่มดำเนินการรื้อถอนตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
     จึงขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ เพื่อปรับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน “Smart Metro”
“เพราะ กรุงเทพฯ คือ เมืองหลวง การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าของคนเมืองหลวง”