!-- AdAsia Headcode -->

จส.100 รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายเทคนิค

17 กรกฎาคม 2560, 18:55น.


จส.100 รับสมัครพนักงานฝ่ายเทคนิค 


- มีความรู้ ความสามารถทางด้านไฟฟ้าอิเลคโทนิกส์ ด้านเครื่องเสียง และโทรศัพท์พื้นฐาน


- วุฒิตั้งแต่ระดับชั้น ปวช ขึ้นไป


- สุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานเป็นช่วงเวลา(เข้าเวร)ได้


สนใจสมัครได้ที่ จส.100 โทร.02-2499449 ต่อ166 , 421 อีเมล์ info@pacific.co.th