!-- AdAsia Headcode -->

ศูนย์ข่าว PACIFIC รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว

19 ธันวาคม 2559, 16:45น.


ศูนย์ข่าว PACIFIC เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติ 

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- สนใจความเคลื่อนไหวข่าวสารทุกด้าน สามารถเขียนข่าวและอ่านได้ชัดเจน  

- ไม่ติดเงื่อนไขเรื่องเวลา พร้อมเดินทางไปต่างจังหวัดได้ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่ : บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 1400 อาคารตึกไทย ชั้น 5 ถนนพระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. : 02-2499304 -5