!-- AdAsia Headcode -->

ชมคลิป จส.100 ตามรอยพระราชดำริในหลวง ร.9 ณ ทางคู่ขนานลอยฟ้า บรมราชชนนี

13 ธันวาคม 2559, 15:00น.


ทางคู่ขนานลอยฟ้า บรมราชชนนี

     โครงการฯ นี้เป็นโครงการหนึ่งซึ่งสนองพระบรมราโชบาย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้พสกนิกร เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด จากเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจนถึงทางแยกสิรินธร ซึ่ง กทม. ได้ดำเนินการตามพระราโชบายโดยรอบคอบและเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาจราจรในจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งตามพระราชประสงค์