!-- AdAsia Headcode -->

คปอ. รฟม. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit)

11 กรกฎาคม 2567, 17:18น.


   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในช่วงเวลากลางวัน (Day Audit) ตามกำหนดกิจกรรม Safety Cross Site Audit โดยลงตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีสามยอด และพื้นที่ก่อสร้างสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คปอ. ได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดวางในพื้นที่อย่างปลอดภัย การทำความสะอาดพื้นที่หลังจากทำงานแล้วเสร็จ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงฝนตกและมีลมพัดแรง เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมากที่สุด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตาม “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident”   สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com เฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044X