!-- AdAsia Headcode -->

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567

11 กรกฎาคม 2567, 11:46น.


ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้


1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี ความก้าวหน้างานโยธา 66.90% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 47.12% ความก้าวหน้าโดยรวม 60.24%


2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ความก้าวหน้างานโยธา 36.13%   ภาพการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย

  ภาพการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 
X