!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. แจ้งปรับเปลี่ยนช่องจราจร บริเวณเกาะกลางถนน ใต้สะพานข้ามแยกพระราม 2 (แยกบางปะแก้ว) เพื่องานรื้อย้ายท่อประปาขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

14 มิถุนายน 2567, 17:25น.


  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง – ครุใน มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนช่องจราจร บริเวณเกาะกลางถนน ใต้สะพานข้ามแยกพระราม 2 (แยกบางปะแก้ว) เพื่องานรื้อย้ายท่อประปาขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง  มีผลให้ผู้ที่สัญจรมาจากถนนพระราม 2 เลี้ยวขวามุ่งหน้าพระประแดง ต้องเบี่ยงช่องจราจรเล็กน้อย แต่ยังคงสามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร เท่าเดิม
  ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline
X