!-- AdAsia Headcode -->

MEA คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับเวทีนานาชาติ The 49th International Exhibition of Inventions Geneva

22 เมษายน 2567, 11:13น.


      เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 คณะวิจัยและนักประดิษฐ์ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับเวทีนานาชาติ  The 49th International Exhibition of Inventions Geneva ที่ MEA เข้าร่วมประกวด และจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับเวทีนานาชาติ ภายในงานมีผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมประกวด และจัดแสดงนิทรรศการจำนวนกว่า 1,000 ผลงาน รวม 45 ประเทศ ซึ่ง MEA เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดฯ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2567 

      โดย MEA ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรม จำนวน 3 ผลงาน และได้รับรางวัลดังนี้  

      > รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากผลงาน "อุปกรณ์ตัดห่าง (Space Cable Cutter)"  นวัตกรรมสำหรับช่วยทำงานระยะไกล โดยใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมการทำงาน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันสายไฟฟ้าสะบัดขณะตัดสาย ซึ่งนำมาใช้ในงาน Hotline เพื่อตัดเบรคสายแรงกลาง ในกรณีที่ช่างไฟฟ้าไม่สามารถเข้าใกล้จุดทำงานได้ ทำให้ขั้นตอนดำเนินงานมีความกระชับ รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าแรงดันสูง       > รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)  จากผลงาน "อุปกรณ์ป้องกันงูบนเสาไฟฟ้าแรงสูง (Protective Cover)" นวัตกรรมสำหรับป้องกันสัตว์ปีนขึ้นเสาไฟฟ้าแรงสูง สามารถป้องกันเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจาก งู หนู กระรอก ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น สามารถจ่ายกระแสได้ต่อเนื่อง อีกทั้งยังออกแบบให้ทนต่อสภาพแวดล้อมในประเทศไทย ทนต่อแรงกระแทก และสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้       > รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) และรางวัลพิเศษ FOR THE BEST INVENTION จาก THE FIRST INSTITUTE OF RESEARCHERS AND INVENTORS IN I.R. IRAN ประเทศอิหร่าน จากผลงาน "PLUG ME EV" นวัตกรรมระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะกับพื้นที่อาคารสำนักงาน หรือ อาคารชุดที่ต้องการรองรับผู้ใช้งานรถ EV เป็นจำนวนมาก โดยระบบ PLUG ME EV ได้ออกแบบให้สามารถใช้ชุดควบคุม 1 ชุด ในการบริหารจัดการหัวชาร์จประจำช่องจอดยานยนต์ไฟฟ้า ได้จำนวนสูงสุดถึง 32 หัวชาร์จ ทำให้สามารถลดต้นทุนได้มากกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับเครื่องอัดประจุไฟฟ้า AC ทั่วไปในท้องตลาด มาพร้อมกับความสามารถในการปรับการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด       MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายดูแลระบบไฟฟ้าสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตคนเมืองมหานคร พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้มีความเพียงพอ มั่นคงปลอดภัย สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของเมืองมหานคร ตลอดจนมุ่งมั่น ส่งเสริม ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริการผู้ใช้ไฟฟ้า #The49thInternationalExhibitionofInventionsGeneva #Geneva#SpaceCableCutter #ProtectiveCover #PLUGMEEV #EVCharger#MEA #การไฟฟ้านครหลวง#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

X