!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. ต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวัดมังกร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

02 เมษายน 2567, 17:40น.


    วันนี้ (2 เมษายน 2567) นางสาวจิรนันท์ วรจักร ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดย พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีวัดมังกร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ รฟม. ได้บรรจุเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่โครงข่ายรถไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ภายใต้หลัก Transit-Oriented Development (TOD) ไว้ในแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2570 โดยมุ่งเน้นที่จะใช้สถานีรถไฟฟ้าเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทาง และพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในแง่การใช้ชีวิตของชาวชุมชน และแง่ของการลงทุนทำธุรกิจ เพื่อแสวงหารายได้อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน สนับสนุนความเจริญเติบโตของเมืองแห่งอนาคต ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวล

X