!-- AdAsia Headcode -->

วิริยะประกันภัย คว้า 2 รางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand and Company” ตอกย้ำผู้นำแบรนด์ประกันวินาศภัยที่ครองใจผู้บริโภคมากที่สุด

02 เมษายน 2567, 13:32น.


   นายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand” ตอกย้ำผู้นำแบรนด์ประกันวินาศภัยที่ครองใจผู้บริโภคมากที่สุด และรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี “2023-2024 Thailand’s Most Admired Company” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยยังคงครองความเป็นอันดับ 1 บริษัทยอดนิยมใน กลุ่มธุรกิจประกันภัย จากผลสำรวจความนิยม โดยนิตยสารแบรนด์เอจ ผู้นำสื่อนิตยสารการตลาดของเมืองไทย และในโอกาสนี้


นายปรเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสารแบรนด์เอจ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย พร้อมนายธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหารนิตยสารแบรนด์เอจ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วย โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมพลูแมน คิงพาวเวอร์


กรุงเทพฯ   สำหรับรางวัลผลสำรวจ “2024 Thailand’s Most Admired Brand” วิริยะประกันภัย ยังคงรักษาความเป็นผู้นำแบรนด์กลุ่มประกันภัยที่ครองความน่าเชื่อถือที่สุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 จากผลสำรวจความนิยม หมวดธนาคารและการเงิน กลุ่มประกันภัย บริษัทฯ ได้รับคะแนนโหวตมากถึงร้อยละ 35.30 และยังได้รับการโหวตให้เป็น Best Brand อันดับ 1 ของการจัดลำดับความสำคัญในทุกๆ หัวข้อ อาทิ การบริการของตัวแทนประกันภัย, มีกรมธรรม์ที่หลากหลาย, เงินชดเชยและสินไหมทดแทน, ความมั่นคงของบริษัท
   ในส่วนรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี “2023-2024 Thailand’s Most Admired Company” ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยยังคงครองความเป็นอันดับ 1 บริษัทยอดนิยมในกลุ่มธุริกจประกันภัย ด้วยผลคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 7.53 ซึ่งผลสำรวจพิจารณาจาก ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation), ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance), ภาพลักษณ์ (Corporate Image), การบริหารการจัดการ (Management), ความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainable Development) และ การบริการ (Excellence Service) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมอบประสบการณ์ความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าวิริยะประกันภัย ดั่งเจตนารมย์ที่ประกาศไว้ในปี 2567 ว่า วิริยะประกันภัย “มากกว่าความคุ้มครอง คือ ความคุ้มค่า”X