!-- AdAsia Headcode -->

16 ก.พ. – 30 เม.ย. 67 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย บริเวณร้านลุงภาผัดไทย ถึง ร้านโจ๊กประตูผี เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ปล่องระบายอากาศที่ 3 (IVS03) ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

09 กุมภาพันธ์ 2567, 14:41น.


  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ เอ็มอาร์ที ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 3 ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ มีความจำเป็นต้อง ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาไชย บริเวณร้านลุงภาผัดไทย ถึง ร้านโจ๊กประตูผี เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ปล่องระบายอากาศที่ 3 (IVS03) ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 – 30 เมษายน 2567 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้บริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร
  ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline
X