!-- AdAsia Headcode -->

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดเวทีแข่งขันคนเก่งคณิตศาสตร์ เป็นปีที่ 17

07 กุมภาพันธ์ 2567, 17:12น.


  นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566” จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดพิธีมอบรางวัล และสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน 490,000 บาท เพื่อมอบให้แก่เยาวชนที่ชนะการแข่งขันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับโล่พระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่พระราชทานพระอนุญาตให้ทางสมาคมคณิตศาสตร์ฯ มอบให้แก่ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ณ


ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี 

    สำหรับการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนสมาคมคณิตศาสตร์ฯ จัดขึ้นนับเป็นปีที่ 17 โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มอบเงินรางวัลมาแล้วกว่า 5 ล้านบาท ด้วยเล็งเห็นความสำคัญด้านการส่เสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ได้มีเวทีแสดงทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ในการสอบแข่งขันระดับประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจและรักในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ อันเป็นศาสตร์พื้นฐานแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล


และเป็นเครื่องมือต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถของเยาวชนไทยให้เติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญก้า


วหน้าต่อไปในอนาคต

 
X