!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณทางขึ้นถนนสะพานภูมิพลเพื่องานประกอบและติดตั้งคานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)วันที่ 25 พ.ย. เฉพาะเวลา 22.00 – 04.00 น.

18 พฤศจิกายน 2566, 10:56น.


      การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง –ครุใน มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ฝั่งขาเข้า 3 ช่องจราจร บนถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณทางขึ้นถนนสะพานภูมิพล ระยะทางประมาณ 200 เมตร เพื่องานประกอบและติดตั้งคานสำหรับยกชิ้นงาน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เฉพาะเวลา 22.00 – 04.00 น. มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าไม่สามารถสัญจรได้  โดยให้เบี่ยงไปใช้ถนนทดแทนบริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 54 และฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร 


 


      ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่ใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และรฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่


หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline
X