!-- AdAsia Headcode -->

Susco ร่วมภารกิจ ช่วยเหลือผู้ป่วยสมองเสื่อม ในโครงการ “คนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อม เฟส 2”

20 พฤศจิกายน 2566, 14:30น.


      แถลงเปิดตัวโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับโครงการ “คนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อม เฟส 2” หลังจากที่เฟสแรก ดำเนินการเมื่อปี 2565 ซึ่งหลังจากที่โครงการในเฟสแรกได้สิ้นสุดลง ก็พบว่าได้ผลตอบรับค่อนข้างดี มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อย ดังนั้น จึงเกิดโครงการ “คนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อม เฟส 2” ขึ้นมา เพื่อสานต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยในครั้งนี้ เครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดโครงการ เพื่อหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ทั้งในมุมมองของผู้ดูแล และตัวของผู้ป่วยเอง สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้ และร่วมเป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุน ให้ใช้พื้นที่สถานีบริการน้ำมันเป็นจุดช่วยเหลือผู้ป่วยสมองเสื่อม

      หากใช้บริการสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ก็จะสังเกตเห็นป้ายวางหน้ารถขณะเติมน้ำมัน เป็นป้ายโครงการฯ ในเฟส 2 ที่แจ้งรายละเอียดว่าหากพบผู้ป่วยสมองเสื่อม สามารถพามาส่งที่สถานีบริการซัสโก้ได้ โดยมีสัญลักษณ์โครงการ เป็นรูปดอก Forget Me Not ซึ่งหากพบเจอผู้ป่วยที่ติดสัญลักษณ์เหมือนโครงการนี้ คุณก็สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้

      ขั้นตอนการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่พบเห็นผู้ป่วยสมองเสื่อม ในโครงการ “คนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อม” ทางโครงการได้มีการจัดทำสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not พร้อม QR CODE แสดงเบอร์ติดต่อของ จส.100 แจกให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำไปติดที่เสื้อของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม กรณีที่ผู้ป่วยพลัดหลงกับครอบครัว เมื่อพลเมืองดีพบเห็นสามารถสแกน QR CODE เพื่อแจ้งเบาะแสให้แก่ จส.100 หรือ สามารถพาผู้ป่วยมาที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จากนั้นเจ้าหน้าที่สถานีบริการจะติดต่อประสานงานมาทาง จส.100 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ให้กลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย

#โรคสมองเสื่อม #อัลไซเมอร์ #สมาคมโรคสมองเสื่อม #JS100

X