!-- AdAsia Headcode -->

PEA จัดงาน PEA Mini Marathon 2023 โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง

18 กันยายน 2566, 16:46น.


PEA จัดงาน PEA Mini Marathon 2023 โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง

      วันที่ 24 ก.ย. 2566 เวลา 03.00 น. - 08.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดงาน PEA Mini Marathon 2023 โปรดหลีกเลี่ยงถนนงามวงศ์วาน หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จนถึงแยกไฟแดง ถนนโลคัลโรด จนถึง แยก North park ขออภัยในความไม่สะดวก
X