!-- AdAsia Headcode -->

23 ก.ย. – 30 พ.ย. 66 รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถึง แยกศรีย่าน ตั้งแต่วัเวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

15 กันยายน 2566, 17:35น.


  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสน บริเวณธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถึงแยกศรีย่าน เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงสถานี บริเวณสถานีศรีย่าน ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยง เหลือ 2 ช่องจราจร




  ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 5928 0597 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline
X