!-- AdAsia Headcode -->

22 ก.ย. - 31 ต.ค. 66. รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบ บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

15 กันยายน 2566, 15:00น.


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร ตั้งแต่ วันที่ 22 กันยายน 2566 - 31 ตุลาคม 2566 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจรสำหรับเตรียมการคืนผิวจราจรของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ดังนี้


  จุดที่ 1 ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณหน้าไปรษณีย์ไทย สาขารามอินทรา ระยะทางประมาณ 450 เมตร


  จุดที่ 2 ปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม 1 ช่องทางวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. บริเวณหน้าไปรษณีย์ไทย สาขารามอินทรา ระยะทางประมาณ 450 เมตร
   ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางบนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก ที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี สามารถใช้ทางพื้นราบได้ 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) และ ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. ผู้ที่มาจากถนนพหลโยธินที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรีให้ตรงเข้าวงเวียนบางเขนเพื่อไปกลับรถที่บริเวณใต้สะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต และขึ้นสะพานข้ามวงเวียนบางเขน ทดแทน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยระหว่างดำเนินงานจะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline
X