!-- AdAsia Headcode -->

Resilience, เครื่องมือแสนวิเศษที่จะช่วยลดความเครียดในที่ทำงาน

24 กรกฎาคม 2566, 19:37น.


     ปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าความเครียดกลายเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่ทุก ๆ คนต้องพบเจอกันในชีวิตประจำวัน ยิ่งความเครียดเหล่านั้นเกิดจากปัญหาหรือความผิดพลาดในที่ทำงาน ความเครียดเหล่านั้นจะสะสมเรื้อรังอยู่ในจิตใจคนเราไปยาวนานอย่างแน่นอน วันนี้ JS100 จึงอยากนำเสนอวิธีการลดความเครียดในที่ทำงานเพื่อให้ทุก ๆ คน สามารถกลับมามีความสุขในการทำงานได้
     เพราะเมื่อเร็ว ๆ นี้ JS100 ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมภายใต้หัวข้อ ‘สร้าง Resilience ภายใน ดูแลใจในสถานการณ์ท้าทาย’ ซึ่งจัดโดยสสส. ร่วมกับมสส. และธนาคารจิตอาสา เพื่อเป้าหมายในการลดความเครียดให้กับคนวัยทำงาน และสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจให้กลับมาดีดังเดิม โดยคุณธีระพล เต็มอุดม และดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ วิทยากรจากธนาคารจิตอาสาได้ให้ข้อมูลว่า โดยทั่วไปแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อตัวเราเกิดเป็นความเครียดนั้น หากสามารถกำจัดต้นตอของปัญหาได้ ย่อมเป็นการแก้ไขที่ถูกต้องและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามปัญหาและความเครียดที่เกิดขึ้นภายใต้การทำงานนั้นแตกต่างออกไป เนื่องจากในหลาย ๆ ครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะอาจจะกระทบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์กันในองค์กร


     Resilience จึงเข้ามามีบทบาทในการบรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน เพราะหากปัญหาที่ส่งผลให้เกิดความเครียด เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เราจึงจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่กับปัญหาเหล่านั้นให้ได้โดยที่ตัวเราไม่เกิดความเครียด หรือได้รับความเครียดน้อยลง เพราะ Resilience คือความสามารถในการฟื้นกายและใจจากความเครียดและความยากลำบาก ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับความรู้สึกของตนเองและการปรับเปลี่ยนมุมมองให้สามารถรับมือความเครียดที่ต้องพบเจอในทุก ๆ วัน เปรียบเสมือนการชาร์จและขยายแบตเตอร์รี่ให้มีพลังงานไว้ใช้นั่นเอง
     นอกจากนี้ภายในการอบรม วิทยากรทั้ง 2 ท่านยังได้นำเสนอวิธีการใช้ Resilience ง่าย ๆ ที่เราทุกคนสามารถใช้เพื่อฟื้นกายและใจจากความเครียดในการทำงานได้ทั้งหมด 3 วิธีด้วยกัน ได้แก่


1.การเป็นมิตรกับตัวเอง เพราะในหลาย ๆ ครั้งที่เกิดความเครียด เรามักสื่อสารกับตัวเองด้วยคำพูดในด้านลบ ทั้งตำหนิ ทั้งสบประมาท ซึ่งส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจ เราจึงควรเปลี่ยนมาพูดให้กำลังใจตัวเองแทน เพื่อเป็นการบรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้น
2.สัมผัสที่ให้กำลังใจ และนอกจากการพูดให้กำลังใจแล้ว การสัมผัสเองก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีในการให้กำลังใจตัวเอง ช่วยให้จิตใจที่ร้อนรนจากความเครียดและปัญหาสามารถผ่อนคลายลงได้
3. การขอบคุณสิ่งที่ดี ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยให้ความเครียดนั้นลดน้อยลงไปได้ ผ่านการปรับมุมมองที่กำลังจดจ่ออยู่กับความเครียดซึ่งเป็นความคิดทางด้านลบ ให้เปลี่ยนมานึกถึงสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นความคิดทางด้านบวก ซึ่งจะทำให้ความเครียดนั้นถูกบรรเทาลงนั่นเอง
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสส. มสส. และธนาคารจิดอาสา
X