!-- AdAsia Headcode -->

“สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์” โดย สำนักงาน กปร.

09 เมษายน 2567, 11:20น.


 1.รายการ “สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์”        นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกั
บแนวพระราชดำริ การดำเนินงานและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ออกอากาศ วัน อังคาร เวลา 13.20 -13.30 น. (โดยประมาณ) ตอนที่ 1 จินต์จุฑา ศรีสงค์...นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 1 สานต่อความฝันในการเป็นแม่พิมพ์ของชาติ

ตอนที่ 2 เที่ยวเกาะมันใน โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในพระราชดำริ จ.ระยอง

ตอนที่ 3 ความเปลี่ยนแปลงแห่งบ้านนาเกียน ด้วยองค์ความรู้จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ตอนที่ 4 จักสานป่านศรนารายณ์ สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง


ตอนที่ 5 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กระบี่

ตอนที่ 6 พัฒนาชีวิตจากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บ้านบ่อหวี

ตอนที่ 7 อ่างเก็บน้ำห้วยลอยฯ งานพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกของ อ.วังเหนือ จ.ลำปางตอนที่ 8 42 ปี แห่งการพัฒนากับสำนักงาน กปร.ตอนที่ 9 สืบสาน รักษา โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร ตอนที่ 10 ลุยม่านหมอกเมืองใต้ ที่โครงการฝายคลองกะปงฯ จ.พังงา 

ตอนที่ 11 ประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคา แหล่งน้ำแห่งใหม่ของชาวสันกำแพง


ตอนที่ 12 เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ ทีมพงพนาเซราะกราว สานรักษ์ ดิน น้ำ ป่า คืนถิ่นบุรีรัมย์ 

ตอนที่ 13 ส่งเสริมเยาวชน ขยายผลการพัฒนาของทีมพงพนาเซราะกราว เพื่อสร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น 

ตอนที่ 14 สายน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งศาลา พัฒนาเกษตรกรรม 

ตอนที่ 15 การขยายองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ สู่เยาวชน โรงเรียน ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ 

ตอนที่ 16 นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริตอนที่ 17 ไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์ สร้างรายได้สู่เกษตรกร

ตอนที่ 18 ประคำดีควาย สร้างรายได้ให้ชุมชน

ตอนที่ 19 ผักเชียงดา สมุนไพรดีที่เชียงใหม่

ตอนที่ 20 Aromatic Farm ฟาร์มต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ตอนที่ 21 3 สาบสร้างความปลอดภัย ไล่ศัตรูไกลจากสวนภักดีเจริญ


ตอนที่ 22 การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพ

ตอนที่ 23 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเลี้ยงกบ

ตอนที่ 24 ความสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่สูง...อาโมคอฟฟี่ ที่ดอยม่อนล้าน

ตอนที่ 25 อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรรม

ตอนที่ 26 ครบเครื่องเรื่องดอกไม้ที่...@ศูนย์บ้านไร่ฯ จ.เชียงใหม่

ตอนที่ 27 
Young Smart Farmer ปลูกไม้ตัดดอกที่ธารโต

ตอนที่ 28 เศรษฐกิจพอเพียง สานรอยทางที่ยั่งยืน ที่ จ.แพร่

ตอนที่ 29 บ้านพอเพียงภูเก็ต กับความสุขที่เพียงพอ

ตอนที่ 30 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก จ.ภูเก็ต

ตอนที่ 31 
ผักสดหนองเลิงเปือย ตู้กับข้าวใบใหญ่ใน จ.กาฬสินธุ์

ตอนที่ 32 สร้างพื้นที่แห่งความสุข ตามหลักทฤษฎีใหม่

ตอนที่ 33 สุขในแบบฉบับเนตนภา กับงานเลี้ยงชันโรง

ตอนที่ 34 โครงการน้ำของในหลวง ร.10 ที่บ้านธนูศิลป์ จ.นราธิวาส


ตอนที่ 35 ไร่อรหันต์ จากปลูกมัน...สู่เกษตรผสมผสาน 

ตอนที่ 36 
เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิตที่สวนโชคสมบูรณ์

ตอนที่ 37 บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง...ที่ตำบลโก่งธนู


ตอนที่ 38 โครงการฝายบ้านแก้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.นาแก จ.นครพนม2.รายการ "ด้วยพระบารมี วันนี้ในอดีต"ตอนที่ 1 กำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

ตอนที่ 2 โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ฯ ปักธงชัย

ตอนที่ 3 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นฯ 

ตอนที่ 4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

ตอนที่ 5 การช่วยเหลือประชาชนด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตอนที่ 6 โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 

ตอนที่ 7 การทดลองทำฝนหลวง

ตอนที่ 8 โครงการระบายน้ำมูโนะที่ตากใบ 

ตอนที่ 9 โครงการระบายน้ำพรุบาเจาะปัตตานี่


ตอนที่ 10 วันก่อตั้ง สำนักงาน กปร.

ตอนที่ 11 การแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่แหลมผักเบี้ย

ตอนที่ 12 พระราชดำริเรื่องแกล้งดิน 

ตอนที่ 13 การพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ 

ตอนที่ 14 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตอนที่ 15 โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูแบซีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริตอนที่ 16 ที่มาประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์  

ตอนที่ 17 ปลาร้องไห้ที่สายบุรี

ตอนที่ 18 การผันน้ำเข้าทุ่งมะขามหย่อง

ตอนที่ 19 หน่วยแพทย์พระราชทาน

ตอนที่ 20 วันเทคโนโลยีของไทย


ตอนที่ 21 พัฒนา อาร์เอ็กซ์ 5 ซี เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ตอนที่ 22 โครงการทหารพันธุ์

ตอนที่ 23 ป่ารักษ์น้ำที่บ้านถ้ำติ้ว จ.สกลนคร

ตอนที่ 24 อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า สร้างสุขให้พืนที่เจริญศิลป์

ตอนที่ 25 อ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตอนที่ 26 โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ที่ตำบลบางแตน 

ตอนที่ 27 จุดกำเนิดของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตอนที่ 28 เขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริตอนที่ 29 พระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินตอนที่ 30 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา สร้างน้ำนมให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน

ตอนที่ 31 ก่อกำเนิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่

ตอนที่ 32 เกษตรวิชญา..แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง 

ตอนที่ 33 กังหันน้ำชัยพัฒนา...แก้ปัญหาน้ำเสีย 

ตอนที่ 34 ที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี 


ตอนที่ 35 4 ทศวรรษ ความสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลททองฯ

ตอนที่ 36 ปลูกป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์

ตอนที่ 37 อ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงฯ จากน้ำพระราชหฤทัยในหลวง รัชกาลที่ 10

ตอนที่ 38 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่

ตอนที่ 39 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่บ้านซิแบร

ตอนที่ 40 วันนักประดิษฐ์

ตอนที่ 41 โครงการหลวงแม่ลาน้อย

ตอนที่ 42 เขื่อนเจ้าพระยา

ตอนที่ 43 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง

ตอนที่ 44 หมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ตอนที่ 45 รางวัล International Merit Award

ตอนที่ 46 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่

ตอนที่ 47 เส้นทางไอโอดีน

ตอนที่ 48 อ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อยฯ จ.ลำพูน 


ตอนที่ 49 การพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 

ตอนที่ 50 หมู่บ้านยามชายแดนที่ปางมะผ้า 

ตอนที่ 51 หญ้าแฝกที่ดอยสะเก็ด  

ตอนที่ 52 ทรงส่งเสริมด้านเกษตรกรรม 3.ข่าวประชาสัมพันธ์ตอนที่ 1 พระมหากรุณาธิคุณสู่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 3 โครงการสระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

ตอนที่ 4 41 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ    

ตอนที่ 5 งานวันน้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการฯ และงานวันดินโลกเขาชะงุ้ม

ตอนที่ 6 ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ

ตอนที่ 7 โครงการประกวดผลงานหญ้าแฝก ครั้งที่ 13


ตอนที่ 8 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14

ตอนที่ 9 
ฝายบ้านแก้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4.สปอตประชาสัมพันธ์

1. 
44 ปีแห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข

2. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

3. กปร. มุ่งสืบสาน ต่อยอดงานพระราชดำริ

4. ของขวัญจากพ่อของแผ่นดิน

5. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

6. RDPB Camp รุ่นที่ 145.คลิปวีดิโอ "ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์"  


ตอนที่ 1 กุ๊กไก่ เก่ง โก้ แกง

ตอนที่ 2 เอ๊ะยังไง ปลูกอะไรก็ตายหมด?

ตอนที่ 3 ส่องธุรกิจผลิตกบ

ตอนที่ 4 ปลูกเปรี้ยวไว้กินหวาน

ตอนที่ 5 ต้นสาบ...ปราบแมลง

ตอนที่ 6 ถ่านชีวภาพ ประโยชน์มาก ทำไม่ยาก

ตอนที่ 7 แหนแดง...พืชกลไกไนโตรเจน 

ตอนที่ 8 เลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยใบทองหลางน้ำ


 


**************************************************************


#สำนักงานกปร.
X