!-- AdAsia Headcode -->

1 - 30 มิ.ย. 66 รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบ 1 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ ช่วงบริเวณเชิงสะพาน ถึง บริเวณใต้สะพานข้ามวงเวียนบางเขน ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

24 พฤษภาคม 2566, 15:45น.


  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี 


มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบ 1 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพาน ถึง บริเวณใต้สะพานข้ามวงเวียนบางเขน ระยะทางประมาณ 150 เมตร ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจรสำหรับเตรียมการคืนผิวจราจรของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้า สามารถใช้ทางพื้นราบ ชิดสะพานข้ามวงเวียนบางเขนได้ 1 ช่องทางขวา ทดแทน     
  ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวน โดยระหว่างดำเนินงานจะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline
X