!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! (15 พ.ค. 66) ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 50 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มแก๊สโซฮอล์ราคาคงเดิม มีผลเวลา 05.00 น.

14 พฤษภาคม 2566, 17:16น.


     ผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 50 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มแก๊สโซฮอล์ราคาคงเดิม มีผลวันที่ 15 พ.ค. 66 เวลา 05.00 น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


     - ดีเซล B7 ลิตรละ 31.94 บาท


     - E85 ลิตรละ 33.29 บาท


     - E20 ลิตรละ 32.84 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 34.88 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.15 บาท


     (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)


X