!-- AdAsia Headcode -->

อัปเดต 2566! Q/A วัคซีนโควิด-19 ยังต้องฉีดไหม เว้นระยะห่างกี่เดือน

02 พฤษภาคม 2566, 15:21น.


     นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ผ่าน JS100 สรุปข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเป็นการรวบรวมรายงานจากองค์การอนามัยโลก และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของไทย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
Q: ยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่


A: WHO และสาธารณสุขไทย มีขัอสรุปให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรให้เป็นการรับวัคซีนประจำปี หรือฉีดปีละครั้ง เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ ที่มีแนวโน้มการระบาดตามฤดูกาล
Q: กลุ่มใดบ้างที่ควรฉีดวัคซีนโควิด-19


A: 'กลุ่มเสี่ยง' ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจำตัวที่กำหนด หรือสตรีตั้งครรภ์ หรือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงรับและแพร่เชื้อในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น อาชีพที่ต้องเจอผู้คนในที่แออัดเป็นประจำ
Q: ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อไหร่


A: ไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มการระบาดสูงในช่วงฤดูฝน คล้ายกับไข้หวัดใหญ่ จึงควรเข้ารับวัคซีนช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
Q: เคยฉีดมาแล้ว 2-4 เข็ม ยังจำเป็นต้องฉีดอยู่หรือไม่


A: หลังได้รับวัคซีนเข็มล่าสุด 3-6 เดือน โดยทั่วไปภูมิคุ้มกันจะเริ่มลดลง
Q: ยังต้องคอยนับเป็น เข็ม5 เข็ม6 อยู่หรือไม่


A: ไม่จำเป็น แต่ขอให้เว้นระยะห่างการฉีดวัคซีนให้เหมาะสม
Q: เคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว ยังต้องฉีดวัคซีนหรือไม่


A: หากเคยติดเชื้อและรักษาหายจากโควิด-19 แล้ว ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ คล้ายกับการฉีดวัคซีน ซึ่งเมื่อผ่านไป 3-6 เดือน ภูมิคุ้มกันจะค่อยๆลดลง
Q: ควรเว้นระยะห่างเท่าไหร่ ในการฉีดวัคซีนโควิด-19


A: ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มล่าสุด หรือไม่น้อยกว่า 3 เดือน หลังจากรักษาหายจากการติดเชื้อโควิด-19
Q: ต้องฉีดวัคซีนชนิดเดิมหรือไม่ ไขว้ชนิดวัคซีนได้หรือไม่


A: วัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดมีความปลอดภัย สามารถฉีดไขว้สลับได้เหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
Q: สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้จริงหรือ


A: สามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวกันได้ โดยเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อแขนคนละฝั่งซ้าย-ขวา ซึ่งวัคซีนทั้ง 2 ชนิดไม่ได้รบกวนภูมิคุ้มกันซึ่งกันและกัน ทั้งนี้โดยทั่วไปหลังได้รับวัคซีน อาจมีอาการปวดเมื่อยหรือมีไข้ สามารถทานยาพาราเซตามอลได้ตามคำแนะนำของแพทย์
Q: วัคซีนฟรี ยังมีอยู่ไหม


A: สามารถเข้ารับวัคซีนได้ฟรีตามจุดบริการ หรือโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐประจำจังหวัด แนะตรวจสอบในพื้นที่ของท่านได้โดยตรง


ภาพจาก : สถาบันโรคผิวหนัง ,CVC กลางบางซื่อ
X