!-- AdAsia Headcode -->

หัวเด็กไม่เล็กอย่างที่คิด! สวมหมวกกันน็อคให้น้อง เติบโตสู่ผู้ใหญ่ขับขี่ปลอดภัย - รักษาวินัยจราจร

26 มีนาคม 2566, 12:52น.


      แม้การสวม #หมวกกันน็อค ไม่ได้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แต่ผลศึกษาวิจัยยืนยันชัดเจนว่า หมวกกันน็อค ช่วยลดความรุนแรงและเซฟชีวิตผู้ขับขี่ รวมถึงคนซ้อนท้าย ได้ถึง 40% เลยทีเดียว

      อันที่จริงทุกคนจะรับรู้ข้อมูลสำคัญนี้อยู่แล้ว แต่สำหรับคนไทยการสวมหมวกกันน็อค ยังคงเป็นเรื่องท้าทายที่ต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 1,502,949 ราย ทั่วประเทศ 77 จังหวัด ของ #มูลนิธิไทยโรดส์ พบว่า ภาพรวมคนไทยสวมหมวกกันน็อค เพียง 43% แบ่งเป็น คนขับ 52% และคนซ้อนท้าย  20%      ท่ามกลางการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง จากเครือข่ายทำงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ภายใต้การสนับสนุนของ #สสส หลังจากได้มองเห็นจุดอ่อนของคนไทย โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยาก จึงมีการมุ่งเป้าปลูกฝังพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยในเด็ก ผ่านโครงการ #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นับเป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนาเด็ก ที่เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังวินัยจราจรในเด็ก จึงได้เข้าร่วมโครงการ... โดยนอกจากพัฒนาเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน การจัดทำแผนที่จุดเสี่ยง และร่วมกับชุมชนในการแก้ไขแล้ว หัวใจสำคัญคือการรณรงค์ สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งเมื่อขับขี่ ภายใต้การทำข้อตกลงร่วมกัน โดยให้ผู้ปกครองเป็นคนกำหนดเกณฑ์ ที่มีมาตรการปรับผู้ที่ไม่สวมหมวกมารับ-ส่งบุตรหลาน คนละ 10 บาท และนำเงินที่ได้ไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้

      ล่าสุดยังได้มีการต่อยอดก่อตั้ง #กองทุนขยะเพื่อละอ่อนยองแม่แรง รวบรวมขยะในพื้นที่ไปขาย เป็นเงินนำมาซื้อหมวกนิรภัยให้กับเด็ก ๆ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนในชุมชน และกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงร้านค้ารับซื้อของเก่า      “เราจะรวมรวมและขายทุก ๆ วันที่ 1 และ 16 ของเดือน ช่วงไหนที่ชุมชนมีการจัดงาน จะได้ขยะขวดพลาสติกเยอะเป็นพิเศษ ซึ่งกลุ่มแม่บ้านช่วยกันเก็บรวบรวมมาให้ศูนย์เด็กเล็ก” ‘ครูไก่ - นิภาพร ปาระมี’ บอกกับเรา พร้อมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ห่วงหัวเด็ก และร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้กับลูกหลานในชุมชน

      ด้วยข้อจำกัดในด้านงบประมาณ การจัดซื้อหมวกกันน็อคให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำเป็นต้องจัดหารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ล่าสุดนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ที่ สสส. และภาคีได้เดินทางไปมอบหมวกกันน็อค 34 ใบให้กับเด็ก ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แรง จากการจัดกิจกรรมแข่งขัน #แบดมินตันมิตรภาพ ปี 2023 ระหว่างภาคี สสส. วุฒิสภา และสื่อมวลชน

      ‘ทัศนีย์ ศิลปะบุตร’ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า เป็นเวลามากกว่า 2 ทศวรรษ ที่ สสส. และภาคีงานด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อคนไทย อย่างศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทำงานร่วมกับสื่อมวลชน ขับเคลื่อนและผลักดันงานด้านความปลอดภัยทางถนน

      “เราปฏิบัติงานและรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนนมาเป็นระยะเวลานาน จนหลายประเด็นสำคัญได้รับการผลักดัน เป็นนโยบายและกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่พวกเราทุกคนยังต้องทำงานอย่างหนัก...ต่อไปอีก” คุณทัศนีย์ กล่าว

      ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ชี้ว่ากิจกรรมการแข่งขันกีฬามหามิตรแบดมินตัน เป็นการเริ่มต้น "มอบความปลอดภัยให้กับเด็กเล็ก" ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อ เรามอบหมวกกันน็อคให้กับลูกหลานตัวน้อย ๆ ก็เท่ากับว่าเราทำให้การเดินทาง ของเด็ก ๆ ปลอดภัยมากขึ้น

      คุณทัศนีย์ เน้นย้ำว่า “เมื่อเราฝึกให้เด็ก ๆ มีวินัยจราจร อนาคตสิ่งที่จะได้คือถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ผลลัพธ์ที่ได้คือต่อไปจะไม่มีชาติใดว่าเราได้ว่า ประเทศไทยมีถนนที่อันตรายที่สุดในโลก”

#roadsafety #ถนนปลอดภัย #อุบัติเหตุทางถนน #คุณภาพชีวิต #วินัยจราจร #วินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติ
X