!-- AdAsia Headcode -->

Tollway…your way “35 ปีโทล์ลเวย์ ส่งมอบความสุข ตลอดปี 2566” สิทธิพิเศษ แต้มแลกรางวัล , ลุ้นรางวัล Tollway Lucky Way

25 มีนาคม 2566, 17:33น.


      ดอนเมืองโทล์ลเวย์ เปิดบริการช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน Line Official :@donmuangtollway เพื่อเป็นช่องทางติดต่อ การประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู้ใช้ทางฯที่สมัครสมาชิกผ่าน Line OA ยังสามารถสะสมแต้มจากการใช้บริการดอนเมืองโทล์ลเวย์ และนาแต้มมาแลกสิทธิพิเศษต่างๆ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของดอนเมืองโทล์ลเวย์ ได้อีกด้วย

X