!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! (24 มี.ค.66) ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 50 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลปรับลดราคา 50 สต./ลิตร มีผลเวลา 05.00 น.

23 มีนาคม 2566, 17:13น.


  ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 50 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลปรับลดราคา 50 สต./ลิตร  มีผลวันที่ 24 มี.ค. 66 เวลา 05.00 น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


     - ดีเซล B7 ลิตรละ 33.44 บาท


     - E85 ลิตรละ 33.49 บาท


     - E20 ลิตรละ 33.04 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.08 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.35 บาท


     (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)


X