!-- AdAsia Headcode -->

บขส. พานมัสการรอยพระพุทธบาท "เขาคิชฌกูฏ" เที่ยวแรกออกเดินทางแล้ว !!!

28 มกราคม 2566, 16:10น.


  วันนี้ (28 มกราคม 2566) เวลา 20.00 น. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้จัดโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30 ) อำนวยความสะดวก พาผู้โดยสารที่จองตั๋วโดยสาร ในโครงการ “บขส.ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฎ ปี 6” ออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ไปมนัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี โดยการเดินทางในวันนี้ ถือเป็นเที่ยวแรกของปีนี้ มีผู้โดยสารให้ความสนใจเข้าร่วมฯ จำนวน 94  คน  สำหรับโครงการ “บขส.ตามรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฎ ปี 6” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยปีนี้ บขส.เปิดให้บริการ จำนวน 6 เที่ยว ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 17 มีนาคม 2566 อัตราค่าโดยสาร ไป-กลับ 499 บาท (ไม่รวมค่าขึ้นเขา) 

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร 02-537-8737, 098-667-5592 หรือ Call Center 1490 เรียก บขส.X