!-- AdAsia Headcode -->

รัฐบาล ย้ำ!! กฎหมายจราจรใหม่ ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับ 4,000 บาท ตัด 1 แต้ม

25 มกราคม 2566, 12:06น.


      น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมากล่าวถึงสาระสำคัญของกฎหมายจราจรฉบับใหม่ เน้นการเพิ่มโทษในข้อหาที่กระทบกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และการเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำ โดยเฉพาะความปลอดภัยของประชาชนต่อการใช้ทางม้าลาย กรณีผู้ขับขี่ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย มีโทษปรับใหม่ ไม่เกิน 4,000 บาท (จากเดิม 1,000 บาท) และตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถทันที 1 คะแนน นอกจากนี้ผู้ที่ขับรถจอดทับทางม้าลาย จะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท ควรชะลอรถและเตรียมหยุดเพื่อให้คนข้ามและต้องจอดรถห่างจากทางม้าลายอย่างน้อย 3 เมตร

      หลังตำรวจได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอัตราโทษความผิดตามกฎหมายจราจร และใช้ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ โดยผู้มีใบขับขี่ทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนน (ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม) หากทำผิดตามกฎจราจรในข้อหาที่ระบุไว้ จะถูกตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด หากถูกตัดเหลือด 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรือห้ามขับขี่รถทุกประเภท เป็นเวลา 90 วัน หากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 156 หากถูกพักใช้ใบขับขี่เกิน 3 ครั้ง ภายใน 3 ปี จะโดนพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และถ้าหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท

      “ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" และร่วมกันรณรงค์ "ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง" นางสาวรัชดา กล่าว

      ล่าสุดกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 ได้เพิ่มอัตราโทษปรับสำหรับการกระทำความผิดที่เป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ก่อให้เกิดความบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิตทั้งกับตัวผู้ขับขี่หรือผู้ใช้ทางคนอื่น ๆ ได้แก่

- ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (จากอัตราโทษเดิม 1,000 บาท)

- ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (จากอัตราโทษเดิม 1,000 บาท)

- ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (จากอัตราโทษเดิม 1,000 บาท)

- ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (จากอัตราโทษเดิม 500 บาท)

- ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (จากอัตราโทษเดิม 500 บาท)

- ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (จากอัตราโทษเดิม 500 บาท)

รวมถึงเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต โดยเพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกินที่มา : รัฐบาลไทยX