!-- AdAsia Headcode -->

05.00 น.พรุ่งนี้! (26 พ.ย.65) แก๊สโซฮอล์E20-E85ลด 70 สต.เว้นแก๊สโซฮอล์ 91และ95ลด 30 สต./ลิตร ดีเซลคงเดิม

25 พฤศจิกายน 2565, 17:11น.


     ผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 70 สต./ลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ลด 30 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 26 พ.ย.65 เวลา 05.00 น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


     - ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท


     - E85 ลิตรละ 32.84 บาท


     - E20 ลิตรละ 33.64 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 34.88 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.15 บาท


     (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)