!-- AdAsia Headcode -->

MEA คว้ารางวัลระดับสากล Best Practice จากเวที GCSA ไต้หวัน 3 ปีซ้อน

25 พฤศจิกายน 2565, 15:19น.


      MEA ได้รับรางวัล Best Practice ประเภทองค์กรที่มีแนวทางปฏิบัติ และโครงการด้านความยั่งยืนที่ดีที่สุด จากการนำเสนอผลงานโครงการ Save and Safe Community Project : Pattana Bon Kai community case (การดำเนินการชุมชนสำคัญ กรณีชุมชนพัฒนาบ่อนไก่) จากเวที Global Corporate Sustainability Awards 2022 (GCSA 2022) ไต้หวัน เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง(2020 2021 2022) จัดโดยสถาบันไต้หวันเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน (Taiwan Institute for Sustainable Energy : TAISE) จากการประเมินโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาในระดับนานาชาติจากทั่วโลก ที่มีบริษัทและสถาบันต่าง ๆ ส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 300 แห่ง       นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นโครงการที่ MEA ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560  มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มชุมชนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล ในด้าน “การบริหารจัดการและบริการระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน MEA ในการวางแผนและดำเนินการร่วมกันเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ชุมชน นอกจากนี้ ยังมุ่งต่อยอดสู่การเป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือจาก รร.อัสสัมชัญธนบุรี ในการร่วมพัฒนานวัตกรรมระบบรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นในดิน ติดตั้งในพื้นที่แปลงผักส่วนกลางของชุมชน เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยาดงกร ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน รางวัลนี้ ถือเป็นรางวัลระดับสากลที่ตอกย้ำความสำเร็จในการมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ควบคู่กับวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมือง 

#GCSA2022#BestPractice #ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข#SDGsforAll #ChangeforGood#กระทรวงมหาดไทย#ระบบไฟฟ้ามั่นคง #MEASafety #MEAsmartLife#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวีถีชีวิตเมืองมหานคร 

X