!-- AdAsia Headcode -->

PEA ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟู (Kick off) ติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนบุ่งกาแซว จังหวัดอุบลราชธานี

23 พฤศจิกายน 2565, 17:18น.


      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟู (Kick off) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถจิตอาสาฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟู (Kick off) จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดให้มีพนักงานช่างไฟฟ้าจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่ติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนบุ่งกาแซว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ให้ได้มีระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนใช้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย      ที่ผ่านมา PEA ดำเนินการยกระดับมิเตอร์ให้พ้นน้ำท่วม แก้ไขระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA และฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายหลังน้ำลด เช่น การเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ป้องกันน้ำท่วมถึง การแยกแผงวงจรชั้นบนชั้นล่าง ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนด้านระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน โดยจัดทีมช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และช่างไฟฟ้าจากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เข้าร่วมดำเนินการปรับเปลี่ยนมิเตอร์จากมิเตอร์จานหมุน เป็นอิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์ เพื่อความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยด้วยการปรับตำแหน่งมิเตอร์ให้สูงขึ้นจากพื้นดิน 2.7 เมตร กรณีติดตั้งบนเสาไฟฟ้าทั่วไป และ 2.2 เมตร กรณีติดตั้งบนเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้าน ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนผ่าน PEA Smart Plus รวมทั้ง ตัดต่อแยกวงจรไฟฟ้าให้แก่ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัย 2 ชั้น กรณีเกิดน้ำท่วมที่ชั้น 1 แต่ไม่ถึง ชั้น 2 ให้สามารถตัดวงจรไฟฟ้าที่ชั้น 1 และใช้ไฟฟ้า ที่ชั้น 2