!-- AdAsia Headcode -->

สสส. สานพลัง เสถียรธรรมสถาน จัดนิทรรศชีวิตครอบครัวแห่งสติ ดึงโมเดล Happy Workplace พัฒนา 4 นวัตกรรมชุดความรู้ออนไลน์ ‘สร้างรัง-สร้างลูก-สร้างโลก-ขับเคลื่อนสังคม’ เชื่อมครอบครัวอบอุ่นด้วยสติ

20 พฤศจิกายน 2565, 15:10น.


      เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2565 ที่เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งขับเคลื่อนสังคมด้วยแนวคิด Happy Workplace พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระดับครอบครัว องค์กร และสังคม โดยเฉพาะครอบครัว กำลังสำคัญในการสร้างความสุขทุกมิติของชีวิต สสส. สานพลัง มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน จัดงาน "นิทรรศชีวิตครอบครัวแห่งสติ ประจำปี 2565" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร เปิดพื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัวในรูปแบบ "หนึ่งวันครบจบทุกวัย" พร้อมมอบนวัตกรรม 'ชุดความรู้ครอบครัวอบอุ่นด้วยสติ' เครื่องมือขับเคลื่อนสติให้เป็นวิถีชีวิตของครอบครัว เสริมสร้างทักษะในการจัดการอารมณ์และปัญหาที่ซับซ้อนในความสัมพันธ์ของคนต่างรุ่น ที่มีความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้น      "นวัตกรรมชุดความรู้ครอบครัวอบอุ่นด้วยสติ เป็นการส่งต่ออาวุธทางปัญญา สติ และทักษะชีวิต ที่ถอดบทเรียนมาจากครอบครัวแห่งสติ 180 ครอบครัว องค์กรแห่งสติและองค์กรภาคี 30 แห่ง วิทยากรจิตอาสา 30 คน จัดทำในรูปแบบ E-book 4 เล่ม 1. 'สร้างลูก' สำหรับพ่อแม่วัยทำงานที่มีลูกตั้งแต่ในครรภ์ถึงอายุ 14 ปี  2. 'สร้างรัง' สำหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ 39 ปี 3. 'สร้างโลก' สำหรับวัยทำงานรุ่นใหญ่อายุ 40-60 ปี 4. 'ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กรและสังคม' สำหรับองค์กรนำไปใช้เป็นแนวทางสร้างองค์กรแห่งสติ ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ไลน์ @sdsfamily" นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว      นางสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน กล่าวว่า นิทรรศชีวิตครอบครัวแห่งสติ  มี Workshop กว่า 10 กิจกรรม เพื่อสาธิตนวัตกรรมสร้างสติง่ายๆ ที่ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยในครอบครัว พร้อมมุ่งเป้าขยายผลไปสู่ศูนย์เรียนรู้ Happy Workplace อีก 3 แห่ง 1. โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 2. หจก.ลาภทักษิณพลาสติก จ.นครศรีธรรมราช 3. บริษัท อิมเมจเฟอร์นิเจอร์ จำกัด จ.ระยอง รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ของเสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ และหุบเขาโพธิสัตว์ จ.เพชรบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 'Spiritual Wellness Community' เพื่อให้ครอบครัวมีพื้นที่ปลอดภัยในการพัฒนาทักษะชีวิตที่จะอยู่ในโลกเปลี่ยนแปลงได้ มีใจเปิดกว้าง ละวางอคติ มีสติเป็นรากฐาน เรียนรู้ความสุขแบบสนุก สบาย สงบ สันติ ตามแนวทางของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ว่า 'พึ่งตัวเองได้ ให้คนอื่นเป็น ใจเราก็ร่มเย็น สังคมก็เป็นสุข' เป็นต้นแบบของผู้นำที่เปลี่ยนวิกฤตเป็นการเติบโตทั้งด้านจิตใจและสติปัญญา รวมทั้งบริหารชีวิตและการทำงานให้เกิดความสุขและความสำเร็จต่อไป

X