!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. ร่วมกับ ธนาคารทหารไทยธนชาต จัดโปรโมชั่นแก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ม.ค. 2566

15 พฤศจิกายน 2565, 17:37น.


   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  หรือ TTB จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ออกบัตรโดยสารหรือเติมเงิน หรือเติมเที่ยวโดยสาร ผ่านบัตรเครดิตของธนาคาร ณ ห้องออกบัตรโดยสาร ทุก 500 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืน 5% (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 75 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 225 บาท ตลอดระยะเวลาการจัดโปรโมชั่น) ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566 เพื่อส่งเสริมการใช้บัตรโดยสารและมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ttbbank.com หรือโทร 1428 และติดตามข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044X