!-- AdAsia Headcode -->

MEA ห่วงใยหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่วในช่วงฝนตก น้ำท่วม

04 ตุลาคม 2565, 18:40น.


  ตามที่รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนในเรื่องระบบไฟฟ้าช่วงอุทกภัยนั้น MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ระดมเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่สร้างความมั่นใจรวมถึงดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของเสาไฟฟ้าที่สัมผัสผิวน้ำ หรือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง รวมถึงการตรวจสอบในพื้นที่สะพานลอยใกล้แนวสายไฟฟ้าในพื้นที่เขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงทั่วทั้ง 18 การไฟฟ้านครหลวงเขต 


  MEA ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยสายไฟฟ้าที่สัมผัสถูกเสาไฟฟ้านั้นนอกจากจะมีการหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังมีลูกถ้วยที่เป็นฉนวนช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เช่นกัน นอกจากนี้ เสาไฟฟ้าของ MEA ยังมีการติดตั้งสายดินซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนมากขึ้น แม้จะมีเหตุสุดวิสัยให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเสาไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่แห้ง หรือน้ำท่วมถึงก็ตาม 


  MEA แนะนำในกรณีที่พบเห็นผู้ประสบภัยกำลังถูกไฟดูด สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ ดังนี้


1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาไฟฟ้าโลหะ เสาโคมไฟถนน ป้ายโฆษณา หรือโครงโลหะตามที่สาธารณะ เช่น ราวสะพานลอย เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วมายังส่วนที่เป็นโลหะของอุปกรณ์เหล่านั้น และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า


2. การหลีกเลี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำในบริเวณที่


มีน้ำท่วมขัง ควรเดินให้ห่างจากเสาโคมไฟ ป้ายโฆษณา หรือเสาไฟฟ้าโลหะ อย่างน้อย 1-1.5 เมตร และให้เดินอย่างช้า หากเกิดความรู้สึกกล้ามเนื้อกระตุก หรือเป็นตะคริว ให้หยุดเดินต่อ และรีบหันหลังเดินไปในทิศทางตรงข้ามทันที ไม่ควรเดินบริเวณน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน 


   อย่างไรก็ตาม สำหรับการป้องกันเหตุไฟฟ้าดูดภายในบ้านเรือนของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีแนวโน้มน้ำท่วมสูงจนใกล้ถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า ขอให้รีบดำเนินการย้ายปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด อีกทั้ง สำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้กิ่งไม้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่ระสายไฟฟ้า เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับ รวมไปถึงอาจจะทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้ ในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณา จะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย พร้อมทั้งควรติดตามข่าวสาร สถานการณ์อย่างใกล้ชิด   ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้ารวมถึงขอเลื่อนเครื่องวัดฯ สามารถแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน ทุกเขต หรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ได้ที่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news รวมถึง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
X