!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานลอกท่อระบายน้ำ ตามแนวก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี พร้อมกำชับเร่งดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

22 กันยายน 2565, 09:48น.


  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานลอกท่อระบายน้ำตามแนวก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยได้มีการลอกท่อระบายน้ำตามแนวเส้นทางโครงการฯ ตั้งแต่ถนนติวานนท์ ถนนรามอินทรา ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนสีหบุรานุกิจ  นอกจากนี้ รฟม. ได้สั่งการให้โครงการฯ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายในช่วงฤดูฝน ควบคู่กับการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมประสานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการเร่งระบายน้ำได้อย่างทันท่วงที เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในกรณีฉุกเฉิน 


  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ รฟม. ในการให้ความสำคัญแก่ประชาชน และชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ทั้งนี้ สามารถติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และ Line : @MRTPinkLine และ FB :โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย –มีนบุรี หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044