!-- AdAsia Headcode -->

ร่วมรับฟังการแถลงผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมมือพลิกโฉมประเทศไทยสู่การเปลี่ยนแปลง : CSLH Thailand Collaboration for Change

16 สิงหาคม 2565, 16:27น.


      ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมมือพลิกโฉมประเทศไทยสู่การเปลี่ยนแปลง : CSLH Thailand Collaboration for Change ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ สุราลัยฮอลล์ (Suralai Hall) ชั้น 7 ไอคอนสยาม

      แถลงข่าวผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย

• ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

• นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานอนุกรรมการด้านวัฒนธรรม

• คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานอนุกรรมการด้านกีฬา

• นายนคร ศิลปอาชา ประธานอนุกรรมการด้านแรงงาน

• นายรณภพ ปัทมะดิษ ประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

      เปิดมุมมองเสวนาแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต Building Human Capital for the Next Chapter of Thailand Development : สานต่อ เดินหน้าพัฒนาคนไทย ร่วมเสวนากับ

• นายถกลเกียรติ วีรวรรณ CEO, The One Enterprise

• ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

• นางสาวดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

• เรือโท บุญศักดิ์ พลสนะ อดีตนักกีฬาแบดมินตัน ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งโอลิมปิก 5 สมัย

      ทอล์กสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยกล้าตามล่าหาฝัน และรัก(ษ์)ความสวยงามของวัฒนธรรมไทย ร่วมสานพลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยให้งดงาม โดยสองสาวงามจากเวทีประกวด MUT 2022 

• ใครๆก็ทำได้: Everyone can do! ความคิด ความฝัน ผลักดันให้เกิดความสำเร็จ โดยแอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022

• ปลูกฝังการรักในสิ่งที่เราเป็น: In my soul วัฒนธรรมไทย ประเทศไทย หล่อหลอมตัวตนของฉัน โดย นิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ รอง Miss Universe Thailand 2022 และ อนุกรรมการด้านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อคุณธรรม วัฒนธรรม และสังคม

      ติดตามรับชมถ่ายทอดสดได้ผ่านทางช่อง YouTube CRA Chulabhorn Channel ของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คลิกชม LIVE >> https://youtu.be/0cit7wxkjro 

X