!-- AdAsia Headcode -->

บขส. หารือผู้ประกอบการรถร่วมฯ หาทางรอดจากวิกฤติน้ำมันแพง พร้อมเตรียมสรุปข้อเสนอให้บอร์ดบริษัทฯ และกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป

24 มิถุนายน 2565, 18:01น.


      ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (24 มิถุนายน 2565) ได้เชิญผู้ประกอบการรถร่วมฯ ที่อยู่ในกำกับดูแลของ บขส. เข้าหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผู้ประกอบการรถร่วมฯ ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนดังกล่าวได้ จนเป็นที่มาของการปรับลดเที่ยววิ่งลง ซึ่งจากการหารือกัน บขส. เข้าใจถึงความจำเป็นในการขอปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งในครั้งนี้ โดยขอให้ผู้ประกอบการฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก และขอให้แจ้งรายละเอียดและจำนวนเส้นทางที่จะปรับลดเที่ยววิ่งมายัง บขส. ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้มีการวางแผนจัดการเดินรถได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

      ส่วนข้อเสนอของผู้ประกอบการรถร่วมฯ อาทิ การขอปรับราคาค่าโดยสารให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมัน การแก้ปัญหาเส้นทางเดินรถซ้ำซ้อน การปรับลดค่าธรรมเนียมการเดินรถ และการใช้สิทธิ์โครงการของรัฐบาลในการชำระค่าโดยสาร บขส. จะนำเข้าหารือกับคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมิถุนายนนี้ จากนั้นจะเสนอกระทรวงคมนาคมต่อไป