!-- AdAsia Headcode -->

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เข้าเยี่ยมชม และพบปะให้กำลังใจพนักงานขับรถ และทีมครูฝึก โครงการส่งเสริมป้องกันอุบัติเหตุ Service & Safety Talk Day

22 มิถุนายน 2565, 19:04น.


      เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65 นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เข้าเยี่ยมชม และพบปะให้กำลังใจพนักงานขับรถ และทีมครูฝึก โครงการส่งเสริมป้องกันอุบัติเหตุ Service & Safety Talk Day  ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

      ทั้งนี้กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร ได้ร่วมกับฝ่ายธุรกิจเดินรถ จัดโครงการส่งเสริมป้องกันอุบัติเหตุ Service. & Safety Talk Day มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทีมครูฝึก ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกระตุ้น การสร้างจิตสำนึก และกำชับให้พนักงานขับรถโดยสารของบริษัทฯ ตระหนัก ถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย มุ่งเน้นให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบบริหารความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ