!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! (14 มิ.ย. 65) ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด มีผลเวลา 05.00 น.

13 มิถุนายน 2565, 16:45น.ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 1 บาท/ลิตร ยกเว้นพรีเมียม ดีเซล ขึ้น 1.50 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มแก๊สโซฮอล์ขึ้น 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 40 สต./ลิตร มีผลวันที่ 14 มิ.ย. 65 เวลา 05.00 น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


     - ดีเซลพรีเมียม ลิตรละ 47.86 บาท


     - ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท


     - E85 ลิตรละ 37.54 บาท


     - E20 ลิตรละ 44.04 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.88 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 45.15 บาท


 


     (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)