!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

20 พฤษภาคม 2565, 17:32น.


  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่สถานีลาดพร้าว บนถนนลาดพร้าว ไปจนถึงสถานีสำโรง บนถนนเทพารักษ์
  โดยได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อาทิ การทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง การปิดคลุมกองดิน กองทราย และเศษวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งได้ตรวจสอบการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ใช้สัญจรทดแทนทางเดินเท้าเดิม การติดตั้งรั้วผ้าใบล้อมรอบพื้นที่ เพื่อแสดงแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ให้ชัดเจน การติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงบริเวณใต้สถานีสำโรง และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สามารถสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ และไลน์ @mrtyellowline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”